Tips inför läggning och behandling
Marrakech Design Polish
(Obs! Har du valt Polish som behandlingsalternativ är det endast denna produkt som ska användas)

Här följer en sammanställning av en del tips inför läggning och behandling av plattorna. OBSERVERA att detta inte är en fullständig, heltäckande instruktion utan bara tips på det som vi uppfattar som de viktigaste sakerna att tänka på.

 • 
omröres väl innan användning
 • Påför ej vid lägre temperatur än + 10 C
 • Torktid: Dammtorr 1-2 timmar
 • Brukstorr: 12 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.
 • Skyddsåtgärder: Undvik kontakt med ögonen och huden
 • Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon. Vid ögon eller hudkontakt spola med vatten.
 • Förvara Polishen i rumstemperatur.
 • Polishen är inte klassificerad som hälsofarlig eller miljöfarlig.
 • Öppnad förpackning som förvaras torrt (förslutet lock) har en hållbarhet på cirka 3 månader.
 • Oöppnad förpackning som förvaras torrt har en hållbarhet på cirka 1 år.
 • Tänk på att alltid använda rena/nya appliceringsverktyg när polish läggs på plattorna.

Moment 1. Läggning

Med tanke på de färgvariationer som förekommer på grund av den hantverksmässiga processen se till att blanda plattor ur olika kartonger innan ni lägger dem.

Se till att underlaget är stadigt och väl avvägt, bred ut fixmassa både på underlaget och undersidan av plattorna med grovtandad spackel. Man bör planera en förbrukning av fixmassa som överstiger det normala med 1,5-2 ggr på grund av noggrannheten som krävs för att väga av plattorna med täta fogspalter och för att parera för skillnader i plattornas tjocklek. 

Fukta varje plattas baksida med vatten (använd blomspruta av plast så går det snabbt och blir jämnt fördelat). Använd endast en fast hand vid avvägningen, inga slag. Var noga med att ha ”rena händer och fötter” när plattorna läggs då de dessa är mycket känsliga innan de behandlats.

Moment 2. Behandling gör plattan smuts- och vattenavvisande. OBS! Man behandlar INNAN man fogar, annars kan fog tränga ner i de öppna porerna och missfärga plattan.

Se till att torka bort eventuellt cementdamm och andra lösa partiklar med torr trasa innan ni påbörjar behandlingen. Observera att behandlingen i sig inte hindrar att fogrester kan bränna fast på ytan om man inte tvättar bort fogresterna skyndsamt och noggrant (se mer nedan under moment 3).

Ytan som behandlas ska vara torr och ren. Polish stryks på med planstrykare. Pölar får ej ligga kvar på plattan, dessa utstrykes innan de torkat. Polish påstrykes med 2-3 tunna lager med 12 timmars torktid mellan varje strykning. Prova gärna på en enstaka platta först.
OBS! Polish ska inte strykas på med hjälp av en pensel eller liknande verktyg då det kan lämna ränder.

Moment 3. Fogning. OBS! Superviktigt att tvätta bort fogrester skyndsamt. Lägg inte ut fog på för stor yta i taget utan arbeta successivt och torka bort efterhand. Vi avråder från att använda mörk fog till ljusa plattor och vice versa.
Välj färg på fog som är så lik plattans undersida som möjligt. Använd inte svart/vit eller färgad fog. Det kan missfärga.

Fogning sker tidigast 24 timmar efter läggning och behandling och rekommenderas ske med fog som blandas något lösare än vanligt alternativt med flytfog. Plattorna blir vackrast med så smala fogspalter som möjligt (1-3 mm) då ju mönstret blir tydligast då. I badrum och på alla ytor med värmeslingor rekommenderas minst 3-4 mm fog. Värmen slås på först 10-12 veckor efter att installationen är klar, detta så att plattorna fått torka till ordentligt.

Så fort fogmassan arbetats ned och överskottet tagits bort tvättar man bort rester av fog med en svamp (grova sidan på en scotch-brite eller motsvarande) som sköljes ofta i rent vatten. Vi vill än en gång poängtera att behandlingen/impregneringen med behandlingsmedel inte ensamt förhindrar att fogrester bränner fast på ytan av plattorna. Det är därför extremt viktigt att skyndsamt och noggrant tvätta bort fogrester!

Plattorna kan se “dimmiga” ut efter fogningen – det kan bildas en “hinna” – det avhjälps med intensivbehandlingen med naturell, ofärgad såpa, (OBS, fogen måste ha torkat ordentligt först).

Skötsel

Plattorna rengörs med neutral golvsåpa (gärna Flüggers Natural Wood). På särskilt utsatta ställen t ex restaurang- och butiksgolv, entréer och duschutrymmen kan det vara lämpligt att då och då gå över plattorna med mer koncentrerad såpa.Skulle någon svårborttagen fläck uppstå går det att vattenslipa med sandpapper och sedan behandla ytan med såpa.

Observera att plattorna inte får utsättas för syrahaltiga medel typ Ajax etc. Vi avråder från att använda särskilda hårvårdsprodukter så som blekningsmedel, hårfärg samt färgbomber då plattorna är extra känsliga mot dessa kemikalier.

Handhavarfel

Som i alla andra ”byggmoment” finns olika saker som kan gå fel även när man lägger våra plattor. Ett exempel är smuts och damm som tränger ner i plattornas öppna porer innan de behandlats. Ett annat exempel är fog som bränner fast på plattan för att fogrester inte tvättats bort skyndsamt och noggrant eller för att man inte impregnerat/behandlat plattorna innan fogning. Ytterligare ett exempel är flammighet som uppstår p.g.a. att behandlingsmedel lagts på alltför flödigt etc. Självklart måste också underarbetet göras korrekt, görs inte det så kan plattorna spricka, likaså om golvvärme sätts på för tidigt och/eller på för hög värme. Detta är bara exempel på vad som kan gå fel och är alltså inte en uttömmande beskrivning av tänkbara handhavarfel. Observera att Marrakech Design inte kan ta något som helst ansvar för handhavarfel. Vi godkänner aldrig reklamationer på redan lagda plattor.

Polishen är inte klassificerad som hälsofarlig eller miljöfarlig.

För mer information, vänligen rådfråga en professionell hantverkare.

 

.

Spara

Spara