Här följer en sammanställning av en del tips inför läggning och behandling av plattorna. OBSERVERA att detta inte är en fullständig, heltäckande instruktion utan ger bara tips på det som vi uppfattar som de viktigaste sakerna att tänka på.

STEG 1. Läggning
Med tanke på de färgvariationer som förekommer på grund av den hantverksmässiga processen se till att blanda plattor ur olika kartonger innan ni lägger dem.

Se till att underlaget är stadigt och väl avvägt, bred ut fixmassa både på underlaget och undersidan av plattorna med grovtandad spackel. Man bör planera en förbrukning av fixmassa som överstiger det normala med 1,5–2 ggr på grund av noggrannheten som krävs för att väga av plattorna med täta fogspalter och för att parera för skillnader i plattornas tjocklek.

Fukta varje plattas baksida med vatten (använd blomspruta av plast alternativt en roller så går det snabbt och blir jämnt fördelat). Använd endast en fast hand vid avvägningen, inga slag. Var noga med att ha ”rena händer och fötter” när plattorna läggs då de dessa är mycket känsliga innan de behandlats.

STEG 2. Impregnering – Natural Finish Stone Sealer från LTP EcoProtec
Behandling gör plattan smuts- och vattenavvisande. OBS! Man behandlar INNAN man fogar, annars kan fog tränga ner i de öppna porerna och missfärga plattan.

Se till att torka bort eventuellt cementdamm och andra lösa partiklar med torr trasa innan ni påbörjar behandlingen. Observera att behandlingen i sig inte hindrar att fogrester kan bränna fast på ytan om man inte tvättar bort fogresterna skyndsamt och noggrant (se mer nedan under steg 3).

För plattor som installeras i badrum (inklusive dusch och bastu) rekommenderar vi Natural Finish Stone Sealer från EcoProtec. Denna produkt bibehåller plattans ursprungliga utseende och är lämplig för både inom och utomhusbruk. För fullständiga instruktioner vänligen se förpackning.

STEG 3. Fogning
OBS! Superviktigt att ta bort överskott av fog och tvätta bort fogrester så fort som möjligt. Lägg inte ut fog på för stor yta i taget utan fog istället successivt och torka bort fogmassan efterhand. Vi avråder från att använda mörk fog till ljusa plattor och vice versa.

Välj färg på fog som är så lik plattans baksida som möjligt. Använd inte svart/vit eller färgad fog. Det kan missfärga plattorna.

Fogning sker tidigast 24 timmar efter läggning och behandling och rekommenderas ske med fog för natursten. Plattorna blir vackrast med så smala fogspalter som möjligt (1–3 mm) då mönstret blir tydligast. I badrum och på alla ytor med värmeslingor rekommenderas minst 3–4 mm fog. Värmen slås på först 10–12 veckor efter att installationen är klar, detta så att plattorna fått torka till ordentligt.

Så fort fogmassan arbetats ned och överskottet tagits bort tvättar man bort rester av fog med en svamp som sköljes ofta i rent vatten. Vi vill än en gång poängtera att impregneringen inte ensamt förhindrar att fogrester bränner fast på ytan av plattorna. Det är därför extremt viktigt att skyndsamt och noggrant tvätta bort fogrester!

Plattorna kan se “dimmiga” ut efter fogningen (det kan bildas en “hinna”) rengör plattorna med vatten som kan blandas ut med ofärgad neutral golvsåpa. (OBS! att fogen måste ha torkat ordentligt först).

Top Coat (valbarbart alternativ efter fogning)
Vi erbjuder två olika top coats/vax: Satin Finish Surface Wax & Glaze Protector från LTP EcoProtec

För plattor som installeras i utrymmen så som, offentliga miljöer, köksgolv, hall, groventré etc. rekommenderar vi att man utöver Natural Finish Stone Sealer även påför antingen EcoProtec Satin Finish Surface Wax eller LTP Glaze Protector. Se till att eventuella fogrester och damm har torkats bort innan ni applicerar produkten. För instruktioner vänligen se förpackning. Dessa två produkter är inte lämpliga för våtutrymmen eller utomhus.

Skötsel
LTP har en tillhörande rengöringsprodukt, EcoProtec Natural Stone and Porcelain Cleaner. Plattorna kan även rengöras med neutral golvsåpa (exempelvis Flüggers Natural Wood). På särskilt utsatta ställen t ex restaurang- och butiksgolv, entréer och duschutrymmen kan det vara lämpligt att då och då gå över plattorna med mer koncentrerad såpa. Skulle någon svårborttagen fläck uppstå går det att slipa med sandpapper och sedan behandla om ytan med impregnering.

OBS! att plattorna inte får utsättas för syrahaltiga medel. Vi avråder även från att använda särskilda hårvårdsprodukter så som blekmedel, hårfärg samt färgbomber då plattorna är extra känsliga mot dessa kemikalier.

Vi rekommenderar att man impregnerar om plattorna cirka en gång per år eller vid behov.

Andra impregneringar
För dig som impregnerar dina betongplattor med produkter från Miracle (Klinker och sten impregnering samt Stone Brite) ska Klinker och sten impregnering appliceras innan fogning (1–3 lager) samt Stone brite appliceras efter fogning (1–3 lager). För fullständiga instruktioner vänligen se förpackning. http://www.mpdiy.com/aterforsaljare/

Reklamation
Bristfälligt underarbete, handhavare fel eller påvisande av fel efter att plattorna är installerade kan vi som leverantör av materialet inte godkänna. Reklamation görs hos den firma eller person som ansvarat för installationen.

Ett exempel är smuts och damm som tränger ner i plattornas öppna porer innan de behandlats. Ett annat exempel är fog som bränner fast på plattan för att fogrester inte tvättats bort skyndsamt och noggrant eller för att man inte impregnerat/behandlat plattorna innan fogning eller att fel fogfärg använts. Ytterligare ett exempel är flammighet som uppstår p g a att behandlingsmedlet lagts på alltför flödigt etc. Underarbetet måste vara korrekt gjort, annars kan plattorna spricka. Plattorna kan också spricka om golvvärme sätts på i ett för tidigt skede eller om för hög värme har använts.

Vänligen observera att ovan är exempel på fel som kan ske under installation och är inte en fullständig beskrivning över fel som kan uppstå.

För mer information kring installation, vänligen rådfråga en professionell hantverkare