Vårt samarbete med Charlotte von der Lancken

Charlotte von der Lancken was born in Stockholm 1978. She graduated as MA Industrial designer from University Collage of Arts Crafts and Design (Konstfack) in 2004. 
Charlotte von der Lancken was previously founder and running partner of Front Design, and now she is running her own designstudio in Stockholm.
Mönstret Paths av Charlotte von der Lancken för Marrakech Design

 

 

 

Paths tile collection create an eternal maze of paths. However you choose to turn the tile, the ”paths” will join to find new irregular ways. The collection has endless possibilities to create new patterns.

Mönstret Fold av Charlotte von der Lancken för Marrakech Design

 

 

The Infinity symbol inspired the new Cement Tile collection for Marrakech Design. The pattern has its origin in a flattened möbius strip that forms a perfect hexagon. The Möbius strip is a mathematic discovery of a single-sided surface and its symbolic value of infinty has been retained as cement tiles with equivalent qualities.

Vårt samarbete med Marie-Louise Hellgren

Marie-Louise Hellgren is a Swedish designer with focus on sustainability, being in the forefront of the the international Circular-Upcyclingmovement. She has many well-known designs in her portfolio and has dedicated her talent to objects of everyday use. Her intention is to enhance the everyday lives of people.

Marie-Louse Hellgrens signature designs are natural shapes and forms that are soft spoken, subtle, but still filled with radiating energy.

She has been awarded with Elle Decoration Award and her designs are represented at the Stockholm National museum, Gothenburgs Röhsska Museet among others.

Marie-Louise Hellgren is the founder of “HearteartH Production”, a multidisciplinary designstudio based in Stockholm. The design work rests firmly on respect for nature. In Sweden this is manifested by ”Allemansrätten” – a law that grants all public access to nature, private or not.

Mönstret Mareld av Marie-Louise Hellgren för Marrakech Design

Design och inspiration till Mareld  kommer i första hand från kärleken till havet och till Bohuslän. Inspirationen kommer från magiska minnen när vi badade en sensommarkväll och då havet gnistrade och lyste upp av små gnistrande plankton. Det finns en inneboende önskan att göra det osynliga synligt. Vi skapar ett energisatt golv där det unika handgjorda uttrycker kommer till sin rätt.
Om man nattetid badar när dessa organismer finns i vattnet upplever man att vattnet lyses när man rör sig i vattnet. Detta fenomen är i Sverige vanligast under sensommaren. Den vanligaste orsaken till mareld är förekomsten av mareldsflagellaten Noctiluca scintillans, som ingår i gruppen dinoflagellater, som i sin tur ingår i gruppen protister. Mareldsflagellater förekommer oftast i den övre delen av havet som är solbelyst. Vi har genom experiment arbetat med att hitta ett nytt marmorerat uttryck i prickarna. De känns skissartade och levande. Dessa variationer skapar ett unikt uttryck och mönstret blir organsikt, följsamt och inte hårt. Färgvalet är tidlöst och passar i olika miljöer.

Det är även inspirerat från gnistrande snö, så som den känns en solig vinterdag i vår höga Nord.